Regulamin usług Naprawa/ serwis

1. LEMA ENGINEERING Sp. z o. o. świadczy usługi naprawy/ serwisu urządzeń LEMA oraz innych marek.

2. Każdy klient oddający urządzenie do naprawy/serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Klient dokonując zgłoszenia naprawy/serwisu dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi naprawy/serwisu jest złożenie przez klienta Zgłoszenia naprawy na odpowiednim formularzu.  Kliknij i pobierz druk Zgłoszenie naprawy

Zgłoszenia można dokonać:

  • w siedzibie firmy (Pruszków ul. Przejazdowa 25) dostarczając osobiście urządzenie do naprawy/serwisu
  • w miejscu użytkowania urządzenia udostępniając urządzenie do naprawy/serwisu pracownikowi LEMA
  • przekazując urządzenie do naprawy/serwisu pracownikowi LEMA (zlecenie odbioru uszkodzonego urządzenia z siedziby Zgłaszającego)
  • poprzez przysłanie kurierem urządzenia do naprawy/ serwisu z wypełnionym formularzem (tylko po wcześniejszym ustaleniu szczegółów wysyłki z LEMA)

Urządzenia serwisujemy w siedzibie LEMA, jak również po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów pod adresem wskazanym przez klienta.

5. Po weryfikacji uszkodzeń przedstawiamy ofertę naprawy. W przypadku decyzji klienta na naprawę/ serwis –diagnostyka uszkodzonego urządzenia jest bezpłatna. W momencie nie skorzystania z oferty i rezygnacji z usługi naprawy/ serwisu, pobieramy opłatę za diagnostykę w wysokości 150,00 zł netto za urządzenie.

6. W przypadku wykonywania usługi naprawy/serwisu pod adresem wskazanym przez klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z klientem, klient zobowiązany jest do zapewnienia serwisowi LEMA odpowiedniego, bezpiecznego miejsca do wykonania zleconych prac. Miejsce to powinno być zabezpieczone w taki sposób aby wyeliminować możliwość ewentualnych jego uszkodzeń za które LEMA nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

7. Po wykonaniu naprawy/serwisu i otrzymaniu zaproszenia do odbioru urządzenia (telefonicznie/sms/media społecznościowe), klient ma 7 dni na odebranie urządzenia. Po przekroczeniu tego terminu naliczana będzie opłata w wysokości 100,00 zł netto za dobę za każde urządzenie. W przypadku braku odbioru urządzenia w ciągu 6 miesięcy od otrzymania potwierdzenia naprawy i gotowości do odbioru - urządzenie przekażemy do utylizacji.

8. Klient odbierając naprawione urządzenie/a z naprawy/serwisu potwierdza wykonanie usługi naprawy nie wnosząc uwag. Potwierdza pisemnie na Zgłoszeniu naprawy, że odebrane po naprawie/serwisie urządzenie/a są sprawne i gotowe do pracy

9. Zapłata za usługę naprawa/serwis powinna nastąpić niezwłocznie. Wydanie urządzenia po naprawie/serwisie następuje dopiero po otrzymaniu zapłaty za wykonaną usługę.

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

  • Gotówka (preferujemy)
  • Karta płatnicza
  • Blik 
  • Przelew (wyłącznie za indywidualną zgodą LEMA)

Zgłoszenie przez klienta ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje zapłaty za wykonaną usługę naprawy/serwisu.

10. Udzielamy 3-miesięcznej gwarancji na naprawy/serwis liczonej od daty zakończenia usługi naprawy/serwisu.

11. Gwarancji nie podlegają części zakupione przez klienta do samodzielnego montażu.

12. Powyższy Regulamin dotyczy napraw/serwisów płatnych. Naprawy gwarancyjne realizujemy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji LEMA zawartymi na stronie www.lema-wozki.pl i dostępnymi w siedzibie LEMA.

Ver.02_24

Kontakt

Lema Engineering Sp. z o.o.
ul.Przejazdowa 25
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia
Pn-Cz 8-16, Pt 8-14

+ 48 22 6388031
+ 48 22 6389778

sklep@lema-wozki.pl

 

NIP: PL5222610782,
KRS 000028711

Zamówienia

sklep@lema-wozki.pl

+ 48 660596708

+48 22 6389778


do góry