Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.


I. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego Produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru produktu pod warunkiem że Produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego Produktu ponosi Klient.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.


II. Klient, będący Konsumentem
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.  Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe.
2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w trybie natychmiastowym, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował osobisty odbiór Produktu.
3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego).
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Pruszkowie ul. Przejazdowa 25 magazyn nr 11. Czynny w dni robocze: Poniedziałek-Czwartek w godz.8-16 oraz Piątek w godz.8-14.
6. Sprzedający zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu.


III. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą-Przedsiębiorca.
1.Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje z zastrzeżeniem art.38 Ustawy o prawach Konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Przedsiębiorcy od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu.
2.Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt.
3.Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego).
4.Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Pruszkowie, ul.Przejazdowa 25 (magazyn nr 11), w dni robocze: Poniedziałek-Czwartek w godz.8-16 oraz Piątek w godz.8-14.
6.Sprzedający zwróci Przedsiębiorcy dokonane przez niego płatności, w ciągu 14 dni od otrzymania Oświadczenia Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
7.Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie objęty w/w ochroną wtedy, kiedy umowa zawarta ze Sprzedawcą nie będzie miała charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o informacje udostępnione w CEiDG, w szczególności biorąc pod uwagę kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.

 

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kontakt

Lema Engineering Sp. z o.o.
ul.Przejazdowa 25
05-800 Pruszków

Godziny otwarcia
Pn-Cz 8-16, Pt 8-14

+ 48 22 6388031
+ 48 22 6389778

sklep@lema-wozki.pl

 

NIP: PL5222610782,
KRS 000028711

Zamówienia

sklep@lema-wozki.pl

+ 48 660596708

+48 22 6389778


do góry